Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 Quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 02/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 07/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy định giá bồi thường đối với cây trồng và vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2020 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 02.QD.signed.pdf