Thông tin văn bản
Văn bản số 6962/VP-KT ngày 21/09/2022 Sao gửi CV 9540 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 6962/VP-KT Ngày ban hành: 21/09/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi CV 9540 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220922083949.zip