Thông tin văn bản
Văn bản số 6715/VP-KTTC ngày 15/09/2020 Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
Số ký hiệu: 6715/VP-KTTC Ngày ban hành: 15/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công Thương
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200916141418.zip