Thông tin văn bản
Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24/04/2013

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 19/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/04/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức thù lao cho Cộng tác viên trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 192013QDUBND2013.doc