Thông tin văn bản
Văn bản số 3353/VP-KGVX ngày 26/05/2021 sao gửi Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3353/VP-KGVX Ngày ban hành: 26/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 770/QĐ-TTg ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210607075315.zip