Thông tin văn bản
Công văn số 1723/UBND-KTTC ngày 12/08/2019 V/v Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 1723/UBND-KTTC Ngày ban hành: 12/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: V/v Nghiêm túc tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1723.ub.PDF