Thông tin văn bản
Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 10/04/2014

Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển.

 

Số ký hiệu: 03/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 10/04/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển.

 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 032014NQHDND2014.doc