Thông tin văn bản
Văn bản số 3156/VP-VHXH ngày 08/05/2020 sao gửi Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 3156/VP-VHXH Ngày ban hành: 08/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 28/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200520081254.zip