Thông tin văn bản
Qui định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Số ký hiệu: 52/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Qui định
Trích yếu:

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 19 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_52.doc