Thông tin văn bản
Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 24/09/2019 BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 337/BC-UBND Ngày ban hành: 24/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: BÁO CÁO Tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 337.bc.signed.pdf