Thông tin văn bản
Văn bản số 5007/VP-VHXH ngày 16/07/2020 Sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Số ký hiệu: 5007/VP-VHXH Ngày ban hành: 16/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1014/QĐ-TTg ngày 14/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200722150546.zip