Thông tin văn bản
Văn bản số 5385/VP-KSTT ngày 13/11/2017

Về việc : sao gửi văn bản

Số ký hiệu: 5385/VP-KSTT Ngày ban hành: 13/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : sao gửi văn bản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5385VPKSTT2017.rar