Thông tin văn bản
Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về việc thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012

Số ký hiệu: 39/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012 và phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2012

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: NQ_39.rar