Thông tin văn bản
Văn bản số 6035/VP-KGVX ngày 01/11/2018 (CKS) Sao gửi Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1 – 5 tuổi năm 2018 - 2019
Số ký hiệu: 6035/VP-KGVX Ngày ban hành: 01/11/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi Quyết định số 6193/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ 1 – 5 tuổi năm 2018 - 2019
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6035.rar