Thông tin văn bản
Văn bản số 9014/VP-KSTTHC ngày 09/10/2023 sao gửi Báo cáo số 5500/BC-BNV của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 9014/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 09/10/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo số 5500/BC-BNV của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231018104848.zip