Thông tin văn bản
Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 19/05/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1026/QĐ-UBND Ngày ban hành: 19/05/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức,viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1026.qd.signed.pdf