Thông tin văn bản
Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 09/09/2019 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019
Số ký hiệu: 1950/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/09/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 1950.qd.signed.pdf