Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1165/KH-UBND ngày 07/06/2019 Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019
Số ký hiệu: 1165/KH-UBND Ngày ban hành: 07/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1165.ub.signed.pdf