Thông tin văn bản
Báo cáo số 02/BC-UBND ngày 07/01/2021 Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
Số ký hiệu: 02/BC-UBND Ngày ban hành: 07/01/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 02 bc.signed.pdf