Thông tin văn bản
Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Số ký hiệu: 282/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/02/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 282.qd.signed.pdf