Thông tin văn bản
Văn bản số 1769/VP-NC. ngày 18/03/2022 sao gửi Báo cáo số 50/BC-BTP ngày 15/03/2022 của Bộ Tư pháp
Số ký hiệu: 1769/VP-NC. Ngày ban hành: 18/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Báo cáo số 50/BC-BTP ngày 15/03/2022 của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220322141050.zip