Thông tin văn bản
Văn bản số 450/VP-KGVX ngày 23/01/2019 (cks). SGVB QĐ số 69 về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học
Số ký hiệu: 450/VP-KGVX Ngày ban hành: 23/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB QĐ số 69 về đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 450.rar