Thông tin văn bản
Văn bản số 10471/VP-KT ngày 16/11/2023 Sao gửi QĐ 4863/QĐ-BNN-TL
Số ký hiệu: 10471/VP-KT Ngày ban hành: 16/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi QĐ 4863/QĐ-BNN-TL
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231120093000.zip