Thông tin văn bản
Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 20/05/2019 Kiện toàn BCĐ 389/TN
Số ký hiệu: 1127/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn BCĐ 389/TN
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1127.qd.PDF