Thông tin văn bản
Văn bản số 1178/VP-KTTC ngày 05/03/2019 (CKS) Sao gửi hông tư số 125/2018/TT-BTC, ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 1178/VP-KTTC Ngày ban hành: 05/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) Sao gửi hông tư số 125/2018/TT-BTC, ngày 24/12/2018 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1178.rar