Thông tin văn bản
Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 14/07/2012

Ban hành tiêu chuẩn “Ấp, khu phố văn hóa”

Số ký hiệu: 33/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành tiêu chuẩn “Ấp, khu phố văn hóa”

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 332012QDUBND.doc