Thông tin văn bản
Văn bản số 7121/VP-KT ngày 19/10/2021 sao gửi Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 7121/VP-KT Ngày ban hành: 19/10/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1972/QĐ-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20211022145136.zip