Thông tin văn bản
Văn bản số 7785/VP-VHXH ngày 12/12/2019 Sao gửi văn bản: Quyết định số 1676/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
Số ký hiệu: 7785/VP-VHXH Ngày ban hành: 12/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 1676/QĐ-TTg về Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191213074727.zip