Thông tin văn bản
Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 26/05/2012

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Số ký hiệu: 26/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 26/05/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 262012QDUBND.doc