Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 NQKH9: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bản tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 12/2018/NQ-HĐND Ngày ban hành: 13/07/2018
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: NQKH9: Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bản tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 07 năm 2018 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 12-2018-NQ-HDND (TAI SAN CONG).pdf