Thông tin văn bản
Công văn số 2425/VP-VHXH ngày 03/05/2019 Sao gửi Quyết định số 81/QĐ-MT ngày 26/4/2019 của Cục Quản lý Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Số ký hiệu: 2425/VP-VHXH Ngày ban hành: 03/05/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 81/QĐ-MT ngày 26/4/2019 của Cục Quản lý Môi trường Y tế thuộc Bộ Y tế về việc rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng Mosfly Green Mosquito Coils ra khỏi danh mục chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 2425VP-VHXH.zip