Thông tin văn bản
Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

Quy định về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nôgn nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây NInh giai đoạn 2017-2021

Số ký hiệu: 45/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 15/12/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quy định về hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, nôgn nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Tây NInh giai đoạn 2017-2021

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2017 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 452017QDUBND2017.pdf