Thông tin văn bản
Văn bản số 7109/VP-KTTC ngày 25/09/2020 Sao gửi Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg của TTCP Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Số ký hiệu: 7109/VP-KTTC Ngày ban hành: 25/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg của TTCP Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080720.zip