Thông tin văn bản
Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 22/09/2011

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015

Số ký hiệu: 36/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/09/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009 - 2015

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD_36.doc