Thông tin văn bản
Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2499/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/11/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định về việc phê duyệt Danh mục, Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2499.qd.signed.pdf