Thông tin văn bản
Văn bản số 1892/VP-KGVX ngày 09/03/2023 Sao gửi Quyết định số 292/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
Số ký hiệu: 1892/VP-KGVX Ngày ban hành: 09/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 292/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230313143827.zip