Thông tin văn bản
Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND ngày 23/05/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 17/2022/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/05/2022
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2022 Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 17 qppl (2).signed.pdf