Thông tin văn bản
Văn bản số 653/VP-VHXH ngày 05/02/2020 Sao gửi Văn bản (chỉ thị 08/CT-TTg về Phòng chống bạo lực gia đình)
Số ký hiệu: 653/VP-VHXH Ngày ban hành: 05/02/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Văn bản (chỉ thị 08/CT-TTg về Phòng chống bạo lực gia đình)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200206095156.zip