Thông tin văn bản
Văn bản số 3954/VP-KGVX ngày 29/08/2017

CKS sao gửi Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

Số ký hiệu: 3954/VP-KGVX Ngày ban hành: 29/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

CKS sao gửi Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3954VPKGVX2017.rar