Thông tin văn bản
Văn bản số 4778/VP-KGVX ngày 04/09/2018 Về việc :Sao gửi QĐ số 5071 về kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Số ký hiệu: 4778/VP-KGVX Ngày ban hành: 04/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc :Sao gửi QĐ số 5071 về kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc nhằm kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4778.rar