Thông tin văn bản
Văn bản số 5311/VP-KGVX ngày 08/08/2021 sao gửi Quyết định 01/QĐ-BCĐASEAN của BCĐ thông tin tuyên truyền ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông
Số ký hiệu: 5311/VP-KGVX Ngày ban hành: 08/08/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định 01/QĐ-BCĐASEAN của BCĐ thông tin tuyên truyền ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210825145538.zip