Thông tin văn bản
Quyết định số 2832/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2832/QĐ-UBND Ngày ban hành: 27/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2832.qd.signed.pdf