Thông tin văn bản
Văn bản số 6477/VP-KTTC ngày 07/09/2020 Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường Quy định về kỹ thuật thăm dò đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
Số ký hiệu: 6477/VP-KTTC Ngày ban hành: 07/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 05/2020/TT-BTNMT ngày 31/8/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường Quy định về kỹ thuật thăm dò đánh giá trữ lượng đá khối sử dụng làm ốp lát và mỹ nghệ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200910200747.zip