Thông tin văn bản
Văn bản số 5456/VP-NCPC ngày 04/08/2020 Sao gửi Quyết định số 2314/QĐ-BQP ngày 24/7/2020 của Bộ Quốc phòng
Số ký hiệu: 5456/VP-NCPC Ngày ban hành: 04/08/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 2314/QĐ-BQP ngày 24/7/2020 của Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200810084301.zip