Thông tin văn bản
Văn bản số 1689/VP-VHXH ngày 17/03/2020 sao gửi Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế
Số ký hiệu: 1689/VP-VHXH Ngày ban hành: 17/03/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 904/QĐ-BYT ngày 16/3/2020 của Bộ Y tế
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200319090224.zip