Thông tin văn bản
Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

Ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công

Số ký hiệu: 69/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 22/12/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C theo quy định của Luật Đầu tư công

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 16 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 692014QDUBND2014.doc