Thông tin văn bản
Công văn số 2168/UBND-VHXH ngày 10/09/2020 Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
Số ký hiệu: 2168/UBND-VHXH Ngày ban hành: 10/09/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 2168 ub.signed.pdf