Thông tin văn bản
Văn bản số 01/QÐ-UBND ngày 02/01/2018

Ban hành những giải pháp,nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo,điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Số ký hiệu: 01/QÐ-UBND Ngày ban hành: 02/01/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Ban hành những giải pháp,nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo,điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 01QDUBND2018.QD-UB.pdf