Thông tin văn bản
Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 35/2022/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2022
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 Nghị quyết Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2022 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: NQ35-2022.PDF