Thông tin văn bản
Văn bản số 366/VP-KGVX ngày 11/01/2024 Sao gửi Nghị định số 96/2023/NĐ-CP
Số ký hiệu: 366/VP-KGVX Ngày ban hành: 11/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định số 96/2023/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240112133911.zip